Laatste nieuws

Het USConcert heeft dit najaar een contrafagot aangeschaft. De Stichting Vrienden heeft hier een bijdrage aan geleverd, met dank aan alle donateurs!

Lees meer...

Oud-lid? Kom in contact!

Bent u een oud-lid van het USConcert? Meld u dan aan bij het oud-leden gedeelte van deze website en kom in contact met jaargenoten!

 
Registreren / Inloggen

Stichting Vrienden van het USConcert

Het Utrechtsch Studenten Concert is een orkest met rijke historie. Het USConcert is niet alleen het oudste symfonieorkest van Nederland, maar staat ook garant voor een uitdagende programmering en het geven van concerten in de mooiste zalen van het land. Tevens wordt de vereniging gekenschetst door het enthousiasme van haar leden en het speelplezier waarmee naast hun studie kwalitatief hoogstaande uitvoeringen worden verzorgd.

De stichting Vrienden van het Utrechtsch Studenten Concert is in november 2006 opgericht om leden die het orkest verlaten betrokken te houden en nieuwe vrienden, zoals concertbezoekers, donateurs en familie van orkestleden, bij het orkest te betrekken.

De stichting heeft zich daarom de volgende zaken ten doel gesteld:

* Het genereren van een groter publiek voor de concerten van het USConcert en het bieden van financiële steun aan het orkest.

* Het uitbrengen van nieuwsbrieven voor oud-leden en vrienden van het orkest. In een nieuwsbrief komen projecten van het USConcert, verhalen uit de oude doos en alles wat er verder buiten de muziek om leefde en leeft aan de orde.

* De concerten van het USConcert worden opgeluisterd met een inleiding. De concertinleidingen worden verzorgd door iemand die een achtergrond kan verschaffen bij het te beluisteren concert of door een oud-orkestlid, dat iets vertelt over het musiceren in een studentenorkest en het leven na het USConcert.

* Tweemaal per vijf jaar wordt er een orkestproject georganiseerd. Dit orkest is met name voor reünisten van het USConcert. De dirigent en eventuele solist(en) zijn eveneens mensen met een binding met het USConcert. Het volgende reünistenorkest zal in het najaar van 2013 worden gevormd.

* Het organiseren van een oud-ledendag, waarop iedereen de herinneringen uit zijn studententijd bij het USConcert kan ophalen en weer kennis kan maken met de stad en de Universiteit Utrecht. De volgende oudledendag zal plaatsvinden op 13 juli 2013.

 

 

Het Haas

Het Haas is in 1933 de beschermheer van het USConcert geworden. Het is bij ieder concert en iedere algemene leden vergadering aanwezig. Het's aanwezigheid is altijd een grote bron van inspiratie voor de orkestleden. Ook kan Het mentaal grote steun zijn voor het zittende bestuur. Dit resulteert dan ook vaak tot een diepe en langdurige band tussen Het en (oud)bestuursleden.

© 2011 Vrienden van het USConcert