Laatste nieuws

Ook in deze tijden komt het USConcert wekelijks - weliswaar digitaal - samen. We hopen gauw weer naar nieuwe concerten te kunnen uitkijken!

Lees meer...

Oud-lid? Kom in contact!

Ben je oud-lid van het USConcert? Meld je dan aan bij het oud-leden gedeelte van deze website en kom in contact met jaargenoten!

 
Registreren / Inloggen

Agenda

Er zijn geen geplande evenementen.
>>> Volledige agendapunten

Contact

 

 E-mail

 usconcertvrienden@gmail.com

 

 Postadres

 Kruisstraat 201

 3581 GK Utrecht

 

 Bankgegevens

 Stichting Vrienden van het Utrechtsch Studenten Concert

 NL80INGB0004949654 

 

Privacyverklaring: 

 

De Stichting Vrienden van het Utrechtsch Studenten Concert, hierna aangeduid met het ‘USConcert’, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:  usconcertvrienden@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

De stichting Vrienden van het USConcert verwerkt persoonsgegevens doordat men:

-aangemeld is als oud-lid is van het Utrechtsch Studenten Concert

-donateur, oftewel ‘Vriend’, is van de Stichting Vrienden van het USConcert

 

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-Voor- en achternaam c.q. voorletters

-Geslacht

-Geboortedatum

-Adresgegevens

-Telefoonnummer

-E-mailadres

-Bankrekeningnummer

-Instrument

-Overige persoonsgegevens die men actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch. Dit zijn geen bijzondere persoonsgegevens.

Doel verwerking persoonsgegevens

-Het verzenden van onze nieuwsbrief

-Oud-leden of donateurs te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening correct uit te kunnen voeren

-De mogelijkheid te bieden om een account op de website aan te maken

-Het door middel van automatisch incasso innen van een donateursbijdrage

Termijn bewaring persoonsgegevens

De Stichting Vrienden van het USConcert bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor persoonsgegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden verwijderd als deze niet meer nodig zijn of als iemand daar om vraagt. Dit doet De Stichting Vrienden zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van vier weken.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Stichting Vrienden van het USConcert verkoopt persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met oud-leden of donateurs of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. De stichting Vrienden van het USConcert blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Men heeft het recht:

  • om zijn / haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
  • om een eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door de stichting Vrienden van het USConcert
  • op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat men bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van die persoon beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Indien men gebruik wil maken van het recht op inzien, correctie, verwijdering, bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of bij andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, kan men  een gespecificeerd verzoek naar usconcertvrienden@gmail.com sturen. De Stichting Vrienden van het USConcert zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op een dergelijk verzoek reageren.

Beveiliging persoonsgegevens

De Stichting Vrienden van het USConcert neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, bijvoorbeeld door het versleutelen van databestanden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met usconcertvrienden@gmail.com

Bestuur

 

Lieke Dekker - Voorzitter

Tobias Janssen - Vice-voorzitter

Twan de Waard- Penningmeester

Lieke Brakkee - Secretaris

© 2011 Vrienden van het USConcert